VISION PLUS E-FATURA ÇÖZÜMÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

UBL Dönüşümü

 • Kullanıcıların faturalama uygulamasının XML, EXCEL, TXT, CSV çıktılarının geliştirme ihtiyacı olmadan ara katman çözümü ile UBL dönüşümü sağlanmaktadır.
 • VisionPlus UBL Virtual Printer sürücüsü ile entegrasyon sürecini kolaylaştırabilirsiniz.
 • Faturalama uygulaması üzerinde değişiklik gerektirmeden kullanılabilen entegrasyon arayüzleri sağlanmaktadır.
 • Temel olarak tüm çıktılar XML formatına dönüştürülerek XSLT teknolojisi ile orjinal doküman değiştirilmeden UBL dönüşümü sağlanmaktadır.
 • UBL dönüşümünde kullanılacak şablonun aynı gün içerisinde sunulması ile hızlı şekilde kullanıma başlanır.

Entegrasyon Yetenekleri

Web servis altyapısı ile VisionPlus e-Fatura uygulama fonksiyonlarının kullanılan faturalama sistemi içerisinden kullanımı imkanı sağlanır.

Kurum bünyesindeki yazılım ekibinin sağlanan web servisleri kullanılarak geliştireceği entegre fonksiyonlar ile denetim fonksiyonlarının kolaylaştırılması, çapraz raporlama yapılabilmesi mümkündür.

Web servisleri ile sağlanan metodlar;

 • e-Fatura Kayıtlı Kullanıcı Sorgulama
 • Giden e-Fatura Durum Sorgulama
 • Gelen e-Fatura Sorgulama
 • Fatura Yükleme

Dinamik İş Akışı Yönetimi

Dinamik iş akış yönetimi ile yetki seviyesine ve role göre e-Fatura belgelerinin kabul/red cevapları üretilebilmektedir.

Gelen fatura iş akışında tanımlanan kurallar için her adımda e-Fatura belgesi üzerindeki bilgiler ile iş akışı içerisinde belirtilen koşullar karşılaştırılarak karar verilmektedir. Bu karşılaştırma ile; belirlenmiş bir vergi kimlik numarası listesini, fatura tutar aralığını veya fatura tipini kullanarak farklı onay akışları ile e-Fatura belgesinin kabul veya red cevabını üretmek mümkündür.

Esnek ve Kolay Raporlama

Sistemin işleyişini izlemeyi sağlayacak standart gösterge panelleri 3 ana başlık altında sunulmaktadır.

Temel Raporlar

 • Onayımdaki Gelen Faturalar
 • Cevap Bekleyen Gelen Faturalar
 • 7 Gün+ Yanıt Verilmemiş Faturalar
 • Red Cevabı Alınmış Faturalar
 • Müşteri Onayı Bekleyen Faturalar
 • Kabul Cevabı Almış Faturalar

Sistem Kontrol Raporları

 • Listeye Eklenen/Çıkarılan Müşteriler
 • Posta Kutusu Tanımlanmamış Müşteriler
 • Hata Almış Gönderilen Faturalar
 • Hata Almış Uygulama Yanıtları
 • 30 dk. Gönderim Bekleyen Faturalar
 • 30 dk. Gönderilmemiş Uygulama Yanıtları

Gösterge Raporlar

 • Haftalık Gönderilen Fatura Tutarları
 • Haftalık Alınan Fatura Tutarları
 • Haftalık Gönderilen Fatura Sayıları
 • Haftalık Alınan Fatura Sayıları

E-FATURA Yükleme

Faturalama uygulaması tarafından oluşturulan UBL formatındaki faturaların gönderim ve arşivlemesi sağlanmaktadır.

e-Fatura yükleme fonksiyonu ile kullanıcılar faturalarını sisteme toplu olarak yükleme imkanına sahiptir.

Kullanıcılar UBL formatındaki faturaları kendi mali mühürleri ile imzalayabilecekleri gibi İdea Teknoloji Çözümleri mali mührünü de kullanabilir.

e-Fatura yükleme fonksiyonundan alınan veriler alındığı şekilde saklanarak kaynak ve zaman bilgisi ile kayıt altına alınır ve gönderilen fatura ile eşleştirilir.

Kayıt Tarihçesi

VisionPlus e-Fatura Uygulaması içerindeki tüm kayıtlar zaman ve kullanıcı bilgisi ile beraber kayıt tarihçesinde tutularak raporlanabilmektedir.

Sadece e-Fatura belgeleri değil gelen giden zarflar içerikleri ile birlikte saklanmakta ve arşivden raporlanabilmektedir.

Belgenin oluşma zamanından sistem yanıtının alınmasına kadar geçen süredeki tüm akış adımları zaman bilgisi ile kayıt tarihçesinde saklanmaktadır.

E-Posta Uyarı Mekanizmaları

e-Fatura süreçleri ile ilgili tüm adımlar için belirlenen kullanıcılara bilgilendirme amaçlı E-Posta gönderimi sağlanabilmektedir.

Gelen e-Fatura sürecinde faturanın E-Posta eki olarak belirlenen kullanıcılara otomatik gönderimi sağlanabilir.

E-Posta uyarı mekanizmaları ile red cevabı alınan ticari faturalar için ilgili kullanıcıların bilgilendirilmesi sağlanabilir.

Standart olarak verilmiş olan raporların kullanıcılara düzenli aralıklar ile E-Posta olarak gönderilmesi sağlanabilmektedir.

E-FATURA Arşiv Sorgulama

Gelen E-Fatura, giden e-Fatura, gelen zarflar, giden zarflar ve uygulama yanıtları için arşiv sorgulama yapılabilmektedir.

Sistem üzerinden geçen tüm elektronik belgelerin ilişkisi de arşiv üzerinde görüntülenmektedir. Örneğin gelen bir e-Fatura belgesi incelendiğinde hangi zarf ile geldiği ve gelen e-Fatura için gönderilmiş olan uygulama yanıtının görüntülenmesi ve arşivde hızlı erişimi mümkündür.

Arşiv üzerinde tarih aralığı, VKN/TCKN, ticari ünvan, tutar, vb. bilgiler ile arama yapıldığı gibi zarf numarası, fatura numarası vb. ile de arşive ulaşım sağlanabilmektedir.

Otomatik İmzalama

İdea Teknoloji Çözümleri mali mühürü ile otomatik imzalama seçeneği kullanılarak e-Fatura süreçlerin basit ve hızlı şekilde işletimi mümkündür.

Otomatik imzalama fonksiyonu ile ister kullanıcının faturayı yüklediği anda isterse belirlenen zaman dilimlerinde işleme alınması sağlanabilmektedir.

 

 

E-FATURA NEDİR?

e-Fatura Uygulaması, elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nca oluşturulan bir uygulamadır.

e-Fatura düzenlemek isteyen mükellefler, yalnızca sistemde tanımlı olan alıcılara fatura düzenleyebilir. Aynı şekilde e-Fatura almak isteyen mükellefler de yalnızca uygulama üzerinden fatura düzenleyen mükelleflerden fatura alabilirler. Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

e-Fatura , yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenleyebilecekleri gibi bu tebliğde yer alan şartlar çerçevesinde e-Fatura da düzenleyebilirler. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın, hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.

E-FATURA UYGULAMASI KULLANICISI OLMA ZORUNLULUĞU

a) 2015 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler.

E-FATURA İŞLETİM ZORUNLULUĞU

397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz  7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, elektronik fatura uygulamasını sadece portal yöntemiyle kullanabileceklerdir. Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, onarım, gözden geçirme vb. işlemler nedeniyle sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu kesintiden önceki üç işgünü içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin kesintiye uğrayacağını Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmekle yükümlüdürler. Kesinti süresi hiçbir surette iki günü aşamaz.

Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen elektronik faturaları almaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hükümlerin uygulanacağı tabiidir.

E-FATURA KULLANIM YÖNTEMLERİ

Türkiye’nin ilk “e-Fatura Özel Entegratörü” olan İdea Teknoloji Çözümleri, geliştirdiği mali mühür sertifikası elektronik imza uygulaması ile TUBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından verilen “Mali Mühür Uyum Değerlendirme Raporu”nu alan ilk e-Fatura özel entegratörüdür.

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura Portal Yöntemi

Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.efatura.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-Fatura uygulaması hizmetidir. Bu yöntem ile faturalarınızı GİB Portal üzerinden manuel olarak oluşturabilir veya kendi bilgi işlem sisteminizde Başkanlığın belirlediği formatta oluşturup Portal hesabınıza yükleyebilirsiniz.

Özel Entegrasyon Yöntemi

Gelir İdaresi Başkanlığı'dan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemleri kullanarak da e-Fatura uygulamasından yararlanabilirsiniz. Bu durumda mali mührünü ürettiren mükellefler, Başkanlık'tan özel entegrasyon izni almış kurumlara başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. İdea Teknoloji Çözümleri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış ve anons edilmiş Türkiye'deki ilk "e-Fatura Özel Entegratörü" dür.

Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi

Bu yöntem, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Bu yönteme başvuran mükellefler başvuru dilekçelerinde e-Fatura uygulamasından entegrasyon yöntemi ile faydalanmak istediklerini belirmek zorundadırlar. Mükellefler isterler ise başvuru dilekçesinde belirtmek şartıyla, entegrasyon çalışmaları tamamlanana kadar Portal hesaplarının kapatılması talep edebilirler. Bu süre hiçbir hal ve koşulda 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen 31.12.2013 tarihini geçemez. Bu tarihe kadar entegrasyonunu tamamlayamayan mükellefler faturalarını GİB Portal üzerinden düzenlemek zorundadırlar.

E-FATURA KULLANIM ADIMLARI

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler için başvuru işlemi, tüzel kişiler için mali mühür (elektronik imza aracı) ile elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu nedenle, söz konusu başvuru işlemi öncesinde mükelleflerin birinci adımda mali mühürlerini temin etmeleri, ikinci adımda temin ettikleri mali mühür ile e-Fatura online başvuru işlemini yaparak, elektronik ortamda başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 

Mükellefler, başvuru esnasında “e-Fatura Kullanım Yöntemleri” içinden durumlarına uygun olan birisini belirtmek zorundadır. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, yapacakları başvuru üzerine Başkanlık tarafından belirlenecektir.

1. Mali mühür temini

Online başvuru – Türk sermayeli şirketler için

Şirketlerin mali mühür temini için Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu Sertifikasyon Merkezi web adresi olan Mportal.kamusm.gov.tr adresinden sertifika başvurusu yapılması gerekmektedir.

Online başvuru formu, şirketi temsile yetkili bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tarafından doldurulabilir. Mali mühür; akıllı kart ve HSM olarak iki farklı şekilde alınabilmektedir. Özel entegratörle çalışacak firmaların akıllı kart seçeneğini seçmesi gereklidir.

Form doldurulduktan sonra, mükellefin belirtilen seçeneklerden kendisine uygun olan şekilde mali mühür başvuru ücretini ödemesinin ardından başvuru tamamlanmış olur. Ödemesi yapıldıktan sonra başvurunun alındığı bilgisi mükellefin formda belirtilen e-posta adresine bildirilmektedir. Ödeme onaylandıktan sonra, mali mühür hazırlanma süreci başlar, üretiminin tamamlanmasının ardından mühür mükellefin posta adresine kargoyla ulaştırılır.

Yazılı başvuru - %100 yabancı ortaklı şirketler ve diğer kurumlar için

Online mali mühür başvurusu yapamayan, şirketi temsile yetkili olan kişilerin yabancı olduğu kurumlar (%100 yabancı ortaklı kurumlar) ya da adi ortaklıklar, kooperatifler, fonlar, OSB ve kollektif şirketler aşağıda yer alan belgeleri (Belgelere ilişkin formlara e-Fatura Online Forum adresinden ulaşılabilir) Gelir İdaresi Başkanlığına göndererek yazılı olarak "mali mühür başvurusu"nda bulunmalıdır:

%100 yabancı ortaklı kurumlar, kooperatifler ve fonlar
1. Mali Mühür talebinize dair bir dilekçe,
2. Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli),
3. “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”nin imzalı aslı,)
4. Şirket kuruluş sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneğinin de eklenmesi gerekmektedir.)
5. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği.


Adi ortaklıklar
1. Mali Mühür talebinize dair bir dilekçe,
2. Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli),
3. “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”nin imzalı aslı,
4. Adi Ortaklık Sözleşmesinin noter onaylı örneği,
5. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği.


OSB ve kollektif şirketler
1. Mali Mühür talebinize dair bir dilekçe,
2. Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli),
3. “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”nin imzalı aslı, 
4. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği.
5. Firmaların kuruluşlarına göre; Kuruluş Protokolü, Kuruluş Sözleşmesinin noter onaylı örneğini veya aslını iletebilirler.


Dernek-vakıf iktisadi işletmeler
1- Mali Mühür talebinize dair bir dilekçe,
2- Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli), 
3- “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”nin imzalı aslı,
4- Dernek tüzüğünün noter onaylı örneği, 
5- Başvuru formuna dernek adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı örneği.

Online mali mühür başvurusu yapamayan kurumların mali mühür başvuru belgelerini, "Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı(I) - Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı/ANKARA" adresine posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıca "Sertifika Sorumlusu" olarak bildirilecek kişinin TC vatandaşı bir personele ait bilgilerin olması KamuSM tarafında bir sorunla karşılaşılmamasını sağlayacaktır. Sertifika Sorumlusunun sorumluluğu; sadece mali mühür sertifikasının tesliminde muhatap alınacak kişi olmasıdır. Devamını gerektirecek başka bir sorumluluk bulunmamaktadır.

Mali Mühür başvurusu için gönderilen belgeler başkanlığa ulaştığında evrakların eksiksiz olması halinde başvuru bilgileri KamuSM’ye iletilir. KamuSM tarafında işleme alındıktan sonra başvuru sürecinde bildirilen yetkili kişinin e-posta adresine KamuSM tarafından barkod numarası ve mali mühür başvurusunun tamamlaması için bir bağlantı adresi gönderilir. Mali Mühür için yatırılacak ücrete ilişkin bilgiler konusunda KamuSM’den gelen e-postaların takip edilmesi gereklidir.

Mali mühür temin edildikten sonra “e-Fatura online başvuru” işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2. e-Fatura online başvuru

Mükelleflerin mali mühürlerini temin ettikten sonra, Elektronik Fatura Canlı Ortam Başvuru adresinden başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, formu doldururken mali mührün bilgisayara takılı olması gerekmektedir. Mükellefler, başvuru esnasında “e-Fatura Kullanım Yöntemleri” içinden durumlarına uygun olan birisini belirtmek zorundadır. Başvuru formunun mali mühürle imzalanmasının ardından başvuru işlemi tamamlanır.

BİZ KİMİZ

İdea Teknoloji Çözümleri, 2005 yılında, satış süreçlerinin daha etkin yönetimini sağlayacak yazılımlar geliştirmek amacıyla kuruldu.

İdea Teknoloji Çözümleri, bugün Türkiye’de ve komşu bölgelerde, geniş satış-dağıtım ağına sahip kuruluşların uzun vadeli iş ortağıdır.

Satış-dağıtım yönetimi alanında şirketlerin performansını maksimize eden, yazılım teknolojilerine dayalı güncel çözümler sunmaktadır.

Vergi teknolojileri alanında, 2013 yılından itibaren, e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının ülkemizdeki tesis ve yaygınlaşma sürecinde öncü rol üstlendi, geleceği tanımlayan adımlar attı.

2013 yılında, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış ilk ilk e-Fatura Özel Entegratörü olan İdea Teknoloji Çözümleri, yine 2013 yılında, platform bağımsız ilk e-Defter çözümü üreticisi, e-Arşiv Faturası hizmet izni alan ilk özel Entegratör oldu.

2016 yılında, e-Defter üzerinden vergi denetimi yapan ilk çözümü pazara sundu.

İdea Teknoloji Çözümleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge merkezi yetki belgesini 2014 yılında aldı. 2016 yılında üniversitelerle en yaygın ve en fazla işbirliği yapan Ar-Ge merkezleri içinde örnek gösterildi.

İdea Teknoloji Çözümleri, satış - iş uygulamaları ve vergi teknolojileri alanlarında yeni çözümler geliştirmeyi sürdürmekte ve müşterileri için “bir sonraki adımın” hazırlığını yapmaktadır.

REFERANSLAR

BİZE ULAŞIN

İLETİŞİM FORMU

Ad / Soyad
Telefon
e-Posta
Konu
Başlık
Mesaj